تحت حمایت بادها

تحت حمایت بادها / معصومه داوود آبادی

بی خبر از زنی

که تحت حمایت بادهاست

و همینطور که سیگار می کشد

پنجره ها را نگاه کن

مرا از کمربند سبز زمین

                     دزدیده اند

آن شب که دنیا را روی شانه هایم گذاشت

                                                و رفت

تا برای کبریت های بعدی اش

روسری بخرد

صندلی هایتان را بچرخانید

روی پاشنه کفش هایی

که از دهان مترو

                  بیرون زده

و بگذارید مینیاتورهای این حوضخانه

یک دل سیر

چاقو بخورند

شاید مادرم ماهی شد

پرده ها را دادم خشکشویی

و یک نسخه از موهایم

هنوز

کنج اداره ی پست

          خاک می خورد.

 

 

 

معصومه داوود آبادی

منبع: مجله ی الکترونیکی امضا

/ 0 نظر / 26 بازدید